Via WMO een traplift aanschaffen

Uw partner raakt invalide en zit nu in een rolstoel. Daardoor is de slaapkamer via de vaste trap niet meer bereikbaar. U wilt echter niet verhuizen en zoekt naar een oplossing. Maar de kosten van een traplift zijn te hoog. Misschien kunt u een beroep doen op de WMO regeling.

Een WMO traplift

Enkele jaren geleden werd het niet meer mogelijk de kosten voor het aanschaffen en installeren van een traplift fiscaal af te trekken. Daarvoor kwam een WMO traplift regeling via de gemeente. WMO betekent Wet Maatschappelijke Ondersteuning en deze helpt mensen zo lang als mogelijk zelfstandig te blijven wonen en zo optimaal onderdeel kunnen blijven uitmaken van de samenleving. Een WMO traplift vraagt u aan via uw gemeente. Houdt u er wel rekening mee dat de aanvraag en toekenning lang kan duren en afhankelijk is van uw situatie.

WMO traplift toekenning

Een WMO traplift toekenning is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. De gemeente kijkt naar uw inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling. Daarnaast kijkt men ook of u andere persoonsgebonden hulp ontvangt. Op basis van deze toetsing bepaalt de gemeente of u in aanmerking komt en hoe hoog de vergoeding zal zijn. Gemeentes vragen meestal ook een eigen bijdrage. Deze verschilt per gemeente. Het is dus erg belangrijk dat u zich goed laat voorlichten en dat u uitrekent of de bijdrage die u moet betalen uiteindelijk niet hoger is dan de aanschafwaarde. Een WMO lifttrap krijgt u in bruikleen en kent een standaarduitrusting. Eventuele extra wensen moet u zelf betalen.